วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ความเป็นมาของ AGLOCO™

ความเป็นมาของ AGLOCO™ เดือน กุมภาพันธ์ 1999 ศิษย์เก่าและนักศึกษาสถาบันแสตนฟอร์ด 4 คน ร่วมกันสร้างแนวคิดหลังจากที่พบว่า ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตแต่ละคน มีการใช้งานและวัตถุประสงค์การใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่มีความแตกต่าง เขาเหล่านี้ได้สร้างคุณค่าและมูลค่าอย่างมากมายให้กับเจ้าของระบบอินเตอร์เน็ต แล้วทำไม..เขาเหล่านั้น..จึงไม่ได้รับผลตอบแทนจากเจ้าของระบบเป็นที่ตระหนักดีว่า ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตแต่ละคนมีสิ่งดีๆอีกมากมาย ที่พร้อมจะแบ่งปัน ถ้าเขาเหล่านั้นจะได้รับผลตอบแทนจากการกระทำนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นส่วนตัวหรือความลับ (ที่บริษัทต่างๆใช้เก็บข้อมูล) และพวกเราก็รู้ว่า บริษัทต่างๆ ยินดีที่จะจ่ายสำหรับข้อมูลเหล่านั้น แต่กลับไม่มีระบบบริการใดๆที่จะเติมเต็มช่องว่างนี้ พวกเขาได้ก่อตั้ง Alladventage.com และเริ่มระบบดูใบไม้ผลิของปีเดียวกัน เพื่อเติมเต็มช่องว่างนั้น โดยให้สมาชิก download “Alladventage Viewbar” เสมือนหนึ่งว่า Alladvantage ขอเช่าพื้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของสมาชิก สมาชิกได้รับเงินตอบแทนในฐานะผู้ใช้บริการและ จาก Pay per click ad. การดำเนินการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว สมาชิกกว่า 10 ล้านคน ได้รับผลตอบแทนอย่างสูง ปรากฎการณ์ครั้งนั้น ถือเป็นประวัติศาสตร์ของอินเตอร์เน็ตแต่... ความล้มเหลวก็ตามมาเร็ว Alladventage.com ประสบผลขาดทุน เพราะรายได้ไม่เป็นไปตามอัตราการเติบโตของสมาชิก ตลาดงานโฆษณาไม่ได้มีมากมายที่จะรองรับได้ Alladventage.com จึงต้องล้มเลิกกิจการ เพราะ Alladventage.com สัญญาว่าจะจ่ายให้สมาชิกตามจำนวนชั่วโมง “ในวงเงินที่กำหนด” รายจ่ายจึงมากกว่ารายได้ Alladventage.com ต้องจ่ายเงินส่วนเกินนี้ให้กับสมาชิกถึง 100 ล้านสหรัฐ บริษัท..ล้ม..แต่แนวความคิด..ยังไม่ตาย ในสถานการหลังจากนั้น เปลี่ยนไป ตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา การโฆษณา Online Advertising เติบโตอย่างไม่เคยมีมาก่อน Google เริ่มเป็นที่รู้จักและได้สร้างปรากฎการ Online Advertising (Google AdWords และ Google AdSense) ขึ้น ทั้ง Google และ Yahoo ได้รับประโยชน์และรายได้มหาศาลจาก Online Advertising แต่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ก็ ยังไม่ได้รับส่วนแบ่งเหมือนเดิม YouTube ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ใช้เวลา 1 ปีเศษ ก็สามารถขายบริษัทให้กับ Google ในราคา 1.65 พันล้านสหรัฐ แล้วผู้ใช้งานแรกๆ ของ YouTube ที่ได้แนะนำให้เพื่อนๆ เข้ามาใช้งาน จนก่อให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่และสร้างคุณค่าและมูลค่ามหาศาลให้กับ YouTube ได้อะไรตอบแทนบ้าง? Skype ก็เช่นกัน ผู้ที่ Download Software และได้ชักชวนเพื่อนและญาติๆในต่างแดน เขาได้รับอะไรบ้างจากการขาย Skype ให้กับ eBay ในราคา 2.6 พันล้าน หรือ MySpace ขายให้ Ropert Murdoch ราคา 600 ล้านสหรัฐ .ยังไม่พบว่า พวกเขาเหล่านั้น ได้รับส่วนแบ่งเหล่านี้เลย ทั้งๆที่พวกเขา เหล่านั้น คือ ผู้สร้างคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริง ให้กับบริษัทเหล่านั้นAGLOCO.เกิดขึ้นเมื่อใดพวกเขา..ผู้ก่อตั้ง Alladvantage และผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่ง จึงได้ริเริ่มแนวคิด AGLOCO™ ในขณะอยู่ในร้านกาแฟในสแตนฟอร์ด เพื่อให้ AGLOCO เป็น Economic Network ที่สมาชิกเป็นเจ้าของและร่วมกันสร้าง AGLOCO (เหมือน YouTube, MysPace และ Skype) เป็นมากกว่า web site ( Google หรือ Yahoo) เป็นมากกว่า Viewbar (Alladvantage Viewbar) AGLOCO เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อผู้คน ข้อมูลของเขาและเพื่อนของเขา เพื่อสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่า สมาชิกจำนวน 1,000 หรือ 10,000 ไม่เพียงพอ AGLOCO ต้องมีสมาชิก 1-10 ล้าน จึงจะสร้างคุณค่าและการต่อรองกับบริษัทอื่นๆได้ทำไม...จึงคิดเช่นนั้น ระบบของ AGLOCO จะเป็นไปด้วยดีด้วยระบบและแนวคิดที่ดีของมันเอง เมื่อระบบโตขึ้นตามจำนวนสมาชิก รายได้จะเพิ่มขึ้นตาม ส่วนแบ่งที่จะคืนให้สมาชิก ก็จะเพิ่มขึ้น เงินรางวัลจึงจำเป็นสำหรับผู้ที่ช่วยเหลือและช่วยสร้างความมีคุณค่าให้กับระบบ ความผิดพลาดจาก Alladventage ได้รับการแก้ไขแล้วการทำงานของ Agloco.
1.สมาชิกเปิด Viewbar ใช้ Internet
2.ผู้ว่าจ้างให้โฆษณาและอื่นๆ สร้างรายได้(company make money)
3.ผู้ว่าจ้างในข้อ 2 จ่ายค่าจ้างหรือผลตอบแทนให้ Agloco
4.Agloco จ่ายผลตอบแทนให้สมาชิก
5.ข้อสำคัญ จำนวนสมาชิกเติบโต Agloco เติบโต ผลตอบแทนสูง
ตัวอย่างเช็คของ Allvantage ที่สั่งจ่ายให้กับสมาชิก


Webwoard AGLOCO ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี้

ที่มา : http://aglocohistory.blogspot.com/